Psykometri

Vad är psykometri..Psykometri är förmågan att känna av ett föremåls energi och få information om dess historia/ursprung eller om personen som ägt föremålet.

När en person bär ett föremål på sig eller är i kontakt med ett föremål över en viss period så lämnas energispår i föremålet. Det är dessa energispår man läser av vid psykometri.


När man använder denna metod till att samla information om en person/individ, använder vi oss ofta av ett armbandsur, ett smycke, fotografi eller liknande.


En tränad person kan när han eller hon håller i ett föremål få fram information från de olika fälten i en persons aura. I varje enerifält finns en komplett registrering av varje erfarenhet och händelse som förekommit i personens liv. När man håller i ett personligt föremål så innehåller det i strukturen vibrationer/energispår från aurafältet, och det är dessa energispår som man läser av.


När ett medium använder denna metod arbetar han eller hon intuitivt på en lägre telepatisk nivå, man jobbar mellan sinnena. När man arbetar med psykometri har man ingen kontakt med andevärlden, för att kunna göra detta måste man höja sin frekvens. Psykometri är en ren avläsning av ett föremål.


Att träna psykometri är en bra inkörsport till mediumskapet, det lär dig att uppleva och tolka bilder, symboler och känslor som föremålen förmedlar till dig vid arbete med psykometri.


Denna arbetsmetod är också en mycket bra träning till att kunna förmedla information genom att du lär dig sätta ord på vad du upplever och känner. Med hjälp av detta kan man få fram mycket intressant information och bevis om föremålet och/eller om personen som ägt/äger dem.