TrancemediumskapTrancemediumskap

 


Trance

Trance är en annan form av mediumskap, som intresserar mig väldigt mycket. Det är en vidareutveckling av mentalt mediumskap, och är ett passivt mediumskap. Detta innebär att mediet inte själv skall göra några tolkningar, utan överlåter detta helt och hållet till andevärlden. Mediet går in i ett annat medvetande, i ett s.k förändrat medvetandetillstånd och stiger åt sidan tillräckligt för att en ande, guide ska kunna använda sig av mediets röst och kommunikationsförmåga för att "smälta" ihop våra två världar.


Mediet lånar ut en liten del av sin hjärna till andevärlden att arbeta med, och låter därmed anden ta en starkare kontroll än vad som sker vid mentalt mediumskap. Ju mer mediet kan släppa på kontrollen och stiga åt sidan, ju mer kan man få ut av trancen, och ju tydligare kan meddelande komma fram utan störningar.


Det stora problemet man har att brottas med när man börjar utveckla trance är att verkligen våga släppa kontrollen, och att känna full tillit till andevärlden. Det är nämligen just det som är hela förutsättningen för att det skall kunna fungera. Denna form av mediumskap utövas oftast i en sluten trancecirkel, där en person i cirkeln är trancemedium, där de andra cirkeldeltagarna sitter för honom/henne. I en trancecirkel har man alltid en cirkelledare, det är cirkelledarens ansvar att se till att cirkeln fungerar som den skall.

 

Cirkelledaren är alltid den person som ser efter mediet, och det är viktigt att det är någon som mediet kan känna sig trygg med. Det är cirkelledaren som i första hand leder all kommunikation med anden som kommer igenom via mediet.


Om det finns frågor från övriga cirkeldeltagare, så är det alltid cirkelledaren som bestämmer i tur och ordning vem som får ställa frågor till mediet och andevärlden. Undantaget är om mediet vänder sig till en viss person i cirkeln, då talar dessa två med varandra. Cirkelledarens funktion är även att öppna och stänga cirkeln. Det allra viktigaste i en sådan cirkel är att det råder fullständig harmoni, och att man har en bra cirkelledare som man känner full tillit och trygghet med.


 

De olika medvetandenivåerna i trance


Överskuggning

I denna särskilda form av kommunikation har en ande, guide varit väldigt nära mediet. Detta sker med en fullständig överenskommelse av mediet, annars vore det helt omöjligt. Det är denna närhet som tillåter anden, guiden att påverka mediet, han eller hon kommer då att prata för den kommunicerande anden. Rösten kommer att vara mediets men orden kommer från anden, guiden och mediet kommer kunna låta guiden adressera dessa till cirkeln. I detta stadium kommer man oftast alltid ihåg vad som sagts från andevärlden.


Lätt trance

I lätt trance kommer anden, guiden närmre än vid överskuggning. Man låter anden, guiden få tala mera direkt utan att blanda in sig själv. Det känns som att man pendlar fram och tillbaka i sitt medvetande. Stundtals kan man vara medveten, till att i nästa minut inte vara medveten alls. I detta stadium kan man uppleva att man hör sig själv tala, men kommer oftast inte ihåg vad som sagts. Vanligtvis kommer detta att vara en informativ pratstund med andligt innehåll och under vissa särskilda tillfällen kommer deltagarna i cirkeln att kunna ställa frågor, och därigenom få svar från anden, guiden.


Djup trance

Vid djup trance släpper man sitt medvetande helt och hållet. Man låter anden, guiden ha full kontroll på vad som sägs och händer, och man är inte medveten om vare sig tid eller rum. I djup trance är det inte helt ovanligt att anhöriga till cirkeln ger sig till känna, och då pratar om gamla minnen man har tillsammans. Vid djup trance har mediet inget minne alls av vad som sagts eller skett under själva trancen.