Meditation


Om meditationMeditation och andlig träning förändrar livet och ger oss insikt och en djupare mening. Meditation är en utmärkt metod och en teknik som vi använder oss av för att komma i stillhet, hämta kraft, förflytta sig mellan olika plan, få kunskap och insikt om sig själv och livet. Att lära sig meditera kräver både engagemang och mycket träning.

 

Om du är nyfiken och vill göra en förändring i ditt liv, om du vill lära dig att utveckla dig medialt, så finns möjligheten. Det är alltid dina egna val i livet som styr dig. Det bästa sättet att lära sig fokusera in i sig själv är genom meditation, som ofta också är det första steget i en andlig och medial utveckling. Man måste öva mycket och lära sig att fullt ut fokusera i nuet. Meditation förbättrar din förmåga att se och lyssna inåt, du koncentrerar uppmärksamheten tills den blir balanserad och går därefter in i ett meditativt tillstånd.

 

Meditation får dig att släppa taget om ditt ego, det som är ditt egna skapande jag. Du lär dig kontrollera dina tankar och sinne - och att ta kontroll över dig själv. Du lär dig att bryta mönster och vanor, och att utvecklas intuitivt. Genom meditation utvinner du det bästa i livet för dig, och du får en ny syn på livet eftersom du lär dig släppa gamla tankemönster.

 

Meditation är väldigt bra för vår hälsa, den reducerar stress och oro. Jag använder ofta och gärna naturen som inspiration och energikälla i mina meditationer.

 

Genom meditation lär man sig också att hantera sin egen energi, och att vara jordad då man utvecklas andligt och medialt. Kropp och själ hör ihop, och som medium är ju kroppen ditt främsta verktyg för att kommunicera med andevärlden. Det är viktigt att ha balans mellan kropp och själ, att lyssna på sin kropp är som att lyssna på sin partner. En bra relation bygger på tillit och lyhördhet och mycket kärlek.

 

Meditation är något som jag ser som absolut nödvändigt i sin mediala utveckling. Meditation bygger på koncentration, fokusering och avslappning. När man lärt sig att sätta sig i det här meditativa tillståndet av fokusering och koncentration, kan man förflytta sitt medvetande till olika plan. Detta är något som vi jobbar med i min meditationscirkel.

 

Meditationerna i min meditationscirkel är vägledda, där jag som ledare leder gruppen genom meditationen. Meditation är också en utmärkt metod för att komma i kontakt med andevärlden. När vi är avslappnade och befinner oss i ett meditativt tillstånd har andevärlden mycket lätt för att nå fram till oss. När du i meditationen befinner dig i ett lätt förändrat medvetandetillstånd, det s.k. meditativa tillståndet kommer du att lära dig se, höra och känna igen andevärldens närvaro i ditt inre. Du kan uppleva närvaron så tydligt och påtagligt att andevärlden nästan känns fysiskt, den kan komma väldigt nära dig under en meditation.

 

Nu undrar du kanske vad man gör när man genom sin meditation får kontakt med andevärlden? - man gör helt enkelt på samma sätt som när man träffar en ny vän eller bekantskap i dagliga livet - man inleder en konversation, pratar och ställer frågor, inget konstigt alls med det. I början kanske det kan kännas både lite konstigt och svårt, eller kanske som att det är din egen fantasi som spelar dig ett spratt, men det gäller att ha tillit till sig själv.

 

Några av mina meditationer bygger på att vi jobbar med oss själva och vårt inre, vår egen personliga utveckling i livet. Till er som deltar i mina meditationer, vill jag ge ett råd för att ni ska få ut så mycket som möjligt av meditationen. När ni mediterar ska ni inte låta er styras allt för mycket av mig som ledare. Jag som ledare har stor respekt för varje deltagares upplevelser, och jag varken kan eller ska berätta för dig om hur just du ska uppleva din meditation. Jag vill att varje deltagare i min meditationscirkel ska kunna känna så stor frihet som möjligt till sig själv i sin meditation.

 

En meditation är alltid personligt kopplad och det man upplever under en meditation är självklart också väldigt individuellt. Alla deltagare upplever meditationen på sitt eget sätt. Det är din upplevelse och det du upplever kommer till dig på just ditt sätt. Hur din upplevelse blir under meditationen hänger oftast ihop med hur du mår och känner dig personligen just nu, och givetvis också på din mediala utveckling och din vana vid att meditera. De allra viktigaste förutsättningarna för att uppnå en lyckad meditation är att kunna släppa kontrollen och att lägga vardagen med alla tankar åt sidan. Då uppnår man alltid bästa resultatet i sin meditation.