Auran


AuranAuran kan beskrivas som en samling elektromagnetiska energier. Dessa energier är fördelade runt den mänskliga kroppen i en oval formation som ofta kallas för det auriska ägget. Vanligtvis omger detta fält kroppen med cirka 60-90 centimeters radie.


Auran varierar i färg, täthet och utsträckning beroende på sinnesstämning och eventuella sjukdomar osv. Vissa menar att det bästa sättet att illustrera auran på är att tänka sig en lök som man delat på mitten, så att man kan se lökens alla skikt. Förutom att dessa skikt kan vara mycket färggranna, så har de alla en egen historia att berätta.


Hur många skikt auran består av är lite olika beroende på vem man talar med, men man brukar tala om de fem skikten. De första tre skikten, räknat från den fysiska kroppen och utåt är huvudsakligen befattade med personens personlighet och hälsa, och kallas för fysiska, eteriska och vitala skikten. De andra två skikten ger en indikation om vad som händer känslomässigt och mentalt hos denna person, och kallas för emotionella och mentala skikten.


Allt levande har en aura, som är en energiutstrålning som uppstår dels genom kroppens fysiska funktioner, som t.ex. puls, andning, matsmältning osv. men även från de känslomässiga funktionerna, som t.ex. olika känslor, tankar, rädslor, önskningar och förhoppningar osv. Obalans eller störningar i de fysiska eller de psykiska funktionerna ger utslag i auran. Det är oftast dessa man kan känna av i en persons aura. På grund av detta varierar auran i färg och intensitet, och är därför i konstant förändring. Det vill säga att en aura idag, inte behöver upplevas eller kännas likadant i morgon.


Auraläsning

Att läsa av någon aura kan vara ett bra verktyg för att hjälpa till att hitta blockeringar både fysiskt och psykiskt. Eftersom både fysiska åkommor och psykiska besvär avspeglar sig direkt i auran. Man kan träna upp sitt fysiska seende till att kunna se auran, men det krävs mycket träning och envishet. Men det är inte säkert att man bemästrar att se hela auran. Det vanligaste är att man ser de fysiska skikten.

Man kan också se auran intuitivt, det är det mest förekommande och vanligaste sättet. Att man känner in vilka färger man får till sig när man ser en person och sedan tolkar färgerna ut ifrån det genom sin intuition.