Vilsna andar

Vilsna andar


 

Vill börja med att säga att det är ganska sällsynt att en själ inte går över till andevärlden när den fysiska kroppen dör, och att man som medium träffar på denna kategorin av andar, i de allra flesta fall så har de redan gått över till andevärlden och befinner sig i ljuset.


 

Vad är en vilsen ande

De andar som efter sin död inte gått över till andevärlden av någon anledning, de befinner sig då i ett mellanläge och är kvar i vår värld. Det är dem vi brukar kalla för vilsna andar eller "spöken". De är kvar i den tid då de gick bort och har inte förstått att de är döda, de tror fortfarande att de lever sitt fysiska liv. Dessa andar har inte fått ro, och de vill bli sedda och förstådda eftersom de fortfarande "lever ett fysiskt liv" i medvetandet. De vill få acceptans och respekt.


Dessa andar tror att allt ska vara precis som det var innan de gick bort, samt har oftast svårt för att acceptera förändringar t.ex ombyggnader i deras tidigare hus och hem. Det kan också finnas oklarheter, meddelanden som anden vill ha framfört  och sagt, och oavslutade livssituationer från andepersonens jordeliv som gör att anden väljer att stanna kvar i vår värld. Situationer som anden anser måste klaras av och redas ut först innan anden kan få lugn och ro. Först då är anden beredd att "släppa taget" och gå över till andevärlden och in i ljuset.


 

Hur en vilsen ande kan göra sig påmind

Vilsna andar har en mycket stark och oftast obehaglig och jobbig energi. De kan också upplevas som omedgörliga, frustrerade, och bråkiga, samt kan också åstadkomma märkliga ljud och även påverkan på fysiska föremål (t.ex på möbler eller prydnadssaker). Dessa andar kan påverka ens dagliga liv mer än man kanske tror, det tar på ens egna krafter och energi att förse dessa andar med sin egen kraft. Man kan känna sig rejält trött och utmattad och må riktigt dåligt p.g.a detta.


Dessa andar kan delas in i två olika grupper:


Personbundna andar: Andar som är bundna till en speciell person som de inte har släppt taget om i det jordiska livet, oftast en person som de har en inre olöst konflikt med, eller någon annan oavslutad livssituation.


Platsbundna andar: Andar som är bundna till en plats som de kanske har bott på under sina liv, eller ett hus som anden kanske byggt, och eller som de bott i under många år, och har svårt att släppa taget om. 


Jag får ganska ofta mail och förfrågningar från personer som undrar och känner oro angående andar och framför allt om platsbundna som inte gått över till andevärlden, om dessa kan följa med någon person hem som varit ute t.ex på stan eller krogen, eller om andar kan "klibba sig fast" på någon person. Jag har själv aldrig upplevt något sådant, och dels anser jag detta senario som helt ologiskt och i princip omöjligt. En platsbunden ande är knuten till en specifik och geografisk plats, vilket innebär att anden inte kan eller har förmågan att lämna platsen utan hjälp av ett medium, som då kan föra över anden till andevärlden där han eller hon hör hemma.Hjälp över till andevärlden

Denna typen av andar behöver verkligen hjälp över till andevärlden och in i ljuset av ett erfaret och seriöst medium, detta kan ibland vara en ganska kämpig process för mediet. Det gäller verkligen att man som medium vet hur man skall hantera en sådan situation, annars är risken ganska stor att man förvärrar situationen för de som drabbats av detta ovälkomna besök.


Det gäller ju som sagt att kunna föra en dialog med anden och kunna lugna ner och övertala anden om att gå över till andra sidan och in i ljuset, där de skall vara. Oftast i detta skedet får anden hjälp med sin övergång av någon nära anhörig som redan finns i ljuset. Det är först när anden förstått att han eller hon är död och kommit över till andevärlden och in i ljuset som de äntligen kan få lugn och ro.


Jag vill än en gång påtala att det är ganska sällsynt att man stöter på denna kategorin av andar, men ibland så behöver dom hjälp att komma vidare över till andevärlden och in i ljuset.