Mentalt mediumskap

Mentalt mediumskapVad är ett medium

Det är en person som arbetar med att förmedla information mellan andevärlden och vår värld. Ett mediums viktigaste uppgift är att hjälpa, och ge bevis på att det finns en andevärld och ett liv efter det vi kallar för fysisk död. Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sina naturliga psykiska förmågor till att kommunicera med andevärlden. Ett mentalt /clairvoyant medium använder sig av följande tre begrepp:Clairvoyance

Betyder klart seende och är mediets sätt att se andevärlden, som en mental eller inre bild. Men ibland kan man se anden lika tydligt som på ett fotografi.


Clairsentience

Betyder klart kännande, där mediet känner mentala känslor som återspeglar personen som mediet kommunicerar med. Mediet kan också känna fysiska känslor som sjukdom och dödsorsak.

 

Clairaudience

Betyder klart hörande, vilket är mediets sinne för att höra kommunikationen som ord eller som en inre röst, eller att mediet får ord och meningar till sig som en tanke.


Mediet kan också uppleva dofter, såsom t.ex parfym eller tobaksdoft vilket kallas för Clairalience.Det är inte alla medium som jobbar med alla tre sinnena, det kan hända att man bara jobbar med ett av sinnena eller kanske en kombination av två. Det blir oftast så att man blir extra duktig på just de sinnena som man arbetar med, men det hänger också lite ihop med ens egna mediala utveckling.


Mentalt mediumskap är ett s.k aktivt mediumskap, och är den vanligaste och mest förekommande formen av mediumskap, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen och mediet förmedlar kommunikationen till sin klient. Mediet fungerar som en förmedlare av information mellan andevärlden och vår värld. När man arbetar med aktivt mediumskap kan det hända att viss information inte blir hundraprocentigt rätt, eftersom mediet vidarebefordrar information från andevärlden. Detta innebär att det som sägs kan bli färgat av mediets egna tankar.


Ett medium som arbetar med mentalt mediumskap återger dess upplevelse av andevärlden genom att beskriva hur de såg ut när de levde och vad de sysslade/arbetade med. Detta först och främst för att ge bevis för att de har kontakt med den de säger sig vara i kontakt med. Det är mediets uppgift att kunna ge dig en så pass bra beskrivning av andekontakten och leverera starka bevis så att det inte råder någon tvekan för dig om vem kontakten är.


En bra beskrivning kan innehålla: utseende, kroppsform, relation till dig, ålder vid övergång till andevärlden, personlighet, arbete/sysselsättning, eventuella sjukdomar och dödsorsak. Namn är också något som kan dyka upp. När kontakten blivit igenkänd/godkänd låter mediet andevärlden lämna ett budskap i form av att ge råd, vägledning och hälsningar.


Under mediala demonstrationer/storseanser kan det komma anhöriga till vem som helst i rummet, som medium bör man då tänka på att inte lämna alltför personlig information. Alla ska ha en trevlig stund, och inte känna sig pinsamma eller på annat sätt utpekade. Dessa seanser brukar vara fyllda med hjärtliga skratt och humor. Det behöver ju inte bara vara tårar och sorg för att man pratar med nära och kära som överlevt det vi kallar för fysisk död.


När man kommer för en privatsittning så brukar det bli lite mer personligt och man går lite ljupare och längre i budskapen, då är budskapen också mer personliga och av sådan karaktär att du klart och tydligt kan förstå innebörden av det som förmedlas.


När personerna i andevärlden ger sig till känna är de väldigt lika de personer de var när de levde här på jorden. Bevisfaktorn brukar vara väldigt hög, och om mediet arbetar på ett professionellt och seriöst sätt så brukar mediet personligen vilja ge så starka bevis som möjligt.