Medial utveckling 

Medial utvecklingMånga känner ett stort intresse av att utveckla sin mediala och intuitiva förmåga. Jag tror att det är fullt möjligt för de flesta av oss att kunna öva upp sin medialitet och intuition, men alla kan kanske inte lära sig ha kontakt med andevärlden i sådan omfattning som krävs för att kunna arbeta som medium. Man måste ju givetvis inte ha siktet inställt på att bli ett medium, utan helt enkelt utveckla och lära sig hantera sin egen medialitet och intuition. Det är en helt underbar resa att påbörja sin mediala utveckling, man utvecklas inte bara medialt, utan även på det personliga planet.


 

Sjätte Sinnet

Att utveckla sin medialitet och intuition och att träna upp sitt sjätte sinne, sinnet som alla har, men som vi sällan förmår utnyttja fullt ut. Medialitet är att arbeta med alla sina sex sinnen, det är helheten som gör att det fungerar. Det sjätte sinnet fungerar på lite olika sätt, man kan t.ex. få en stark känsla av att bara veta, för man vet så starkt inom sig att såhär är det eller blir det. Man kan få inre mentala bilder utan att förstå eller se något direkt samband med något speciellt - man kanske ser ett speciellt hus eller en plats i sitt inre och får en stark känsla av att man kommer att vara kopplad dit på ett eller annat sätt, men vet inte hur. Då får man försöka tolka känslan och bilden utifrån sig själv. Du kan få svar på vad som avsågs med bilden längre fram i tiden. Man kan också få det som sammanhängande bilder, eller som en film uppspelad i sitt inre.


Alla har ju någon gång fått en känsla av att bara veta, vad är det då som gör att vi vet? Det är det sjätte sinnet som talar eller förmedlar till en, ens inre röst eller en känsla som är så påtaglig att man inte kan bortse från den. När man lär sig ha tillit till sitt sjätte sinne, det är då detta sinne utvecklas ännu mer. Andlig utveckling börjar med att man lyssnar på sin insikt eller intuition, och sedan måste man öva och öva på att ha tilltro till den. Det gäller att hitta sin egen andliga potential, och utvecklas utifrån det.


 

Medial utvecklingscirkel

Du som känner ett intresse för att utveckla din mediala och intuitiva förmåga, då skall du helt klart gå med i någon medial utvecklingscirkel där ni träffas regelbundet. Mycket av det vi gör på en medial utvecklingscirkel inriktar sig på att komma i kontakt med sitt inre, sin intuition och sin medialitet. Något ni också kommer att lägga märke till är att det mediala arbetet går ut på personlig utveckling. Våra "instrument" vi använder oss av vid medialt arbete är våra egna sinnen. Detta medför att starka känslor kan dyka upp under tiden man arbetar.

 

Så med andra ord är det viktigt att man även tar itu med sin egna personliga utveckling när man börjar jobba med den mediala delen, för det går nämligen hand i hand med varandra. 


En annan viktig sak som är mycket viktig att påtala är att den mediala utvecklingen är väldigt individuell. Man skall aldrig jämföra sig själv med någon annan cirkelmedlem/kursdeltagare. Alla har vi olika förutsättningar, och vi jobbar alltid utifrån våra egna förutsättningar. Det du får lära dig arbeta med på en medial utvecklingscirkel är olika intuitionsövningar, färg & symboltolkning, psykometri, kommunikation/länkning med andevärlden, medial vägledning/rådgivning, healing och meditation. Du får också lära dig chakrasystemet, färger och placering, samt funktion/ betydelse och att öppna och stänga sin kanal. För att kunna ha en kommunikation med andevärlden måste man kunna öppna sin kanal. Lika viktigt är att kunna stänga ner sig när man inte längre vill vara tillgänglig för kommunikation med andevärlden.


Alla är vi unika, med detta menar jag att det finns inte två medium som jobbar på exakt samma sätt. Man måste helt enkelt försöka att hitta sin väg, sitt sätt att arbeta på för att det ska fungera. På cirkeln träffar du andra personer som har gemensamt intresse med dig, där ni kan diskutera/utbyta erfarenheter och funderingar kring medialiteten. För min egen del tyckte jag det kändes skönt att kunna diskutera och få svar på de frågor/funderingar och upplevelser jag själv haft. Man lär sig också väldigt mycket av varandra, att få ta del av varandras erfarenheter.


 

Din egen mediala utveckling 

Du själv är din allra största motståndare och begränsare i din mediala utveckling, med detta menar jag att man oftast bygger upp en massa krav och alldeles för höga förväntningar på sig själv. Det gäller att vara tillfreds med det man gör och känner, kontrollbehovet och rädslan för att misslyckas påverkar mycket och blockerar den mediala utvecklingen.


Det gäller att våga tro på sig själv och ha tillit till sina känslor och den information som du får till dig, detta öppnar upp ditt energiflöde och blockeringarna släpper. Det är också viktigt att ha en sund och kritisk inställning till det man uppfattar som andligt eller paranormalt, som ofta kan ha en naturlig eller psykologisk förklaring.  Det kan ju lätt bli så att man blir så uppfylld av alla upplevelser som följer när man börjar utveckla sin medialitet och intuition. Därför är det viktigt att man har en sund inställning för att inte riskera tappa "fotfästet". Helt enkelt att man inte glömmer bort att ifrågasätta och granska kritiskt.


 

Det finns inga genvägar

Det är enbart med målmedveten träning och tålmodighet som ger resultat. Det går inte att försöka "skynda på" eller på annat sätt påverka utvecklingen själv, den måste helt enkelt få ha sin tid. Alla är vi olika, som behöver olika lång tid för att nå målet.