Chakrasystemet


 


ChakrasystemetOrdet "chakra" kommer från sanskrit och betyder "hjul", och har fått sitt namn på grund av att de ses som ett snurrande hjul av energi. De går rätt igenom kroppen i en lodrät rad längs kroppens mittlinje. Varje chakra är kopplat till olika mentala och emotionella företeelser och en färg som motsvarar dess vibrationsfrekvens. För att jobba medialt och ha en kommunikation med andevärlden måste man öppna sin kanal, detta gör man genom att öppna sina sju huvudchakran.

 

Vi har hundratals olika energicentra i vår kropp som kallas chakran. När vi jobbar medialt så använder vi oss dock bara av de sju huvudchakrorna som är placerade utefter ryggraden och upp till vår hjässa. I dessa områden samlas energi som man behöver använda sig av för att kunna arbeta med andevärlden. När man samlar ihop och organiserar denna energi utför man vad man kallar en chakraöppning.Kronchakrat: är placerat uppe på hjässan och färgen är lila.


Pannchakrat eller Tredje Ögat: är placerat i pannan strax ovanför näsroten och färgen är indigoblå.


Halschakrat: är placerat är placerat bakom struphuvudet och färgen är ljusblå.


Hjärtchakrat: är placerat vid hjärtat och färgen är grönt eller rosa.


Solarplexus: är placerat strax nedanför bröstbenet och färgen är gul.

 

Mjältchakrat eller Sakralchakrat: är placerat strax under naveln och färgen är orange.


Baschakrat eller Rotchakrat: är placerat vid svanskotan och färgen är röd. Detta chakra är aldrig helt stängt.


 

Triaden: kallas de tre övre chakrorna (Kron-, Pann- och Halschakrat) och de används vid kommunikation med andevärlden.

Kvantum: kallas de fyra lägre chakrorna ( Hjärt-, Solarplexus-, Mjält-, och Bas/Rotchakrat) och de används för det intuitiva arbetet.Öppna och stänga sin kanal

Det finns många olika sätt att öppna och stänga sin kanal. När man vill öppna upp sin kanal och vara tillgänglig för kommunikation med andevärlden börjar man alltid nedifrån med Bas/Rotchakrat och går sedan stegvis uppåt chakra för chakra tills man når Kronchakrat.


Sätt dig bekvämt tillrätta och slut ögonen, tänk dig att du vid Bas/Rotchakrat har en blomknopp som är röd. Öppna sedan denna blomknopp kronblad för kronblad tills helt öppen som en röd blomma fullt utslagen. Fortsätt sedan på samma sätt med Mjältchakrat och sedan vidare uppåt till Solarplexus, Hjärt- Hals- Pann- och Kronchakrat i nämnd ordning. Det är viktigt att man verkligen följer denna ordningen för att få ett korrekt flöde.


Det är lika viktigt att man lär sig stänga sin kanal. För andevärlden är lika glada för att jobba med oss som vi för dem, så skulle det vara upp till dem skulle vi jobba ihop 24 timmar om dygnet. Att alltid stänga sin kanal efter att man jobbat med andevärlden är väldigt viktigt. Anledningen till detta är att om du altid går omkring och är öppen eller i kontakt med andevärlden så är risken stor att du kommer att bränna ut dig.


Man måste kunna ha ett vardagligt liv där du inte arbetar som medium. När du är öppen är du också väldigt mottaglig för det som pågår runt omkring dig. Det är lätt att ta upp andra människors känslor och sinnesstämningar. När man inte längre vill vara öppen för andevärlden stänger man sin kanal genom att börja uppifrån Kronchakrat, där du visualiserar en lila blomma som är i fullt utslagen som du sedan börjar stänga kronblad för kronblad tills den blivit stängd till en blomknopp. Fortsätt sedan nedåt med Pannchakrat och de övriga chakrorna tills du kommer ner till Bas/Rotchakrat, tänk dig här en röd blomma, stäng den kronblad för kronblad men lämna alltid ett kronblad öppet.


Viktigt att tänka på

Det krävs disciplin för att hålla sig nedstängd, en enda tanke på andevärlden eller att man pratar om det så har man automatiskt öppnat upp igen. Då måste man ånyo göra om stängningsproceduren för att hålla sig nerstängd.